fbpx
logo

Camp One Outdoor

close

สินค้า

บริการลูกค้า

บทความทั้งหมด

JAKE LAH TH OWNER EXCLUSIVE CLUB

หน้าแรก / แจกพิกัดจุดกางเต็นท์ฟรี 31 จุด รับปีใหม่ 2567

แจกพิกัดจุดกางเต็นท์ฟรี 31 จุด รับปีใหม่ 2567

12 ธ.ค. 2023

แจกพิกัดจุดกางเต็นท์ฟรี 31 จุด รับปีใหม่ 2567

ปีใหม่ 2567 มีที่เคาท์ดาวน์หรือยัง กรมทางหลวง เปิดให้บริการ 31 จุดกางเต็นท์ฟรี ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2567 แจกพิกัด เผื่อเป็นตัวเลือกกันครับ

เพจกรมทางหลวงได้โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก กรมทางหลวง ว่าเปิดให้บริการ 31 จุดกางเต็นท์ฟรี ตัอนรับเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยโพสต์ว่า

กรมทางหลวงดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ให้บริการจุดกางเต็นท์ทั่วประเทศ สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปพักผ่อน พักค้างคืน พร้อมลานจอดรถ โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 ซึ่งจุดกางเต็นท์ที่ได้จัดเตรียมไว้นั้น มีจำนวน 31 แห่ง แบ่งเป็นภาคเหนือ 21 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง ภาคตะวันตก 3 แห่ง และภาคกลาง 2 แห่ง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ขานรับนโยบาย “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ในการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนมีความสุขในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย การให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความมั่นคงของประเทศ”

ด้วยความสำคัญนี้ กรมทางหลวงจึงดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ให้บริการจุดกางเต็นท์ ทั่วประเทศ สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปพักผ่อน พักค้างคืน พร้อมลานจอดรถ โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 ซึ่งจุดกางเต็นท์ที่ได้จัดเตรียมไว้นั้น มีจำนวน 31 แห่ง แบ่งเป็น

ภาคเหนือ 21 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง

ภาคตะวันตก 3 แห่ง

และภาคกลาง 2 แห่ง

เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน โดยพื้นที่กางเต็นท์นั้นจะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการ น้ำดื่ม ห้องสุขา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

พิกัดจุดกางเต็นท์ฟรีดังนี้

จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง

– หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอน จอมทอง – ดอยอินทนนท์ กม.30+450

– หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา กม.14+584

– หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท กม.84+215

จังหวัดลำปาง 1 แห่ง

– หมวดทางหลวงแจ้ห่ม ทล.1035 ตอน สำเภาทอง – สันติสุข กม.52+500

จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง

– หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน – บ้านร่องขุ่น กม.896+845

– หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ – ผาตั้ง กม.63+500

จังหวัดน่าน 3 แห่ง

– หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอน เด่นชาติ – นาน้อย กม.69+485

– หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอน สะเกิน – สบทุ กม.82+000

– หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอน หลักลาย – บ่อเกลือ กม.67+110

จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

– หมวดทางหลวงศิวิไล ทล.222 ตอน ท่ากกแดง – บึงกาฬ กม.102+526

จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

– หมวดทางหลวงคำหอม ทล.213 ตอน สร้างค้อ – สกลนคร (โค้งปิ้งงู) กม.155+600

จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง

– สำนักงานแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอน ปากดง – นครชุม กม.453+076

– หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง กม.423+809

– หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอน นครชุม – วังเจ้า กม.476+553

– หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย – อุ้มผาง กม.55+000

จังหวัดตาก 5 แห่ง

– หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอน วังเจ้า – ตาก กม.511+826

– หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอน วังม่วง – แม่เชียงรายบน กม.560+449

– หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอน แม่สลิดหลวง – แม่เงา กม.115+550

– หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอน ห้วยน้ำริน – อุ้มผาง กม.88+050

– หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอน อุ้มผาง – กะแง่คี กม.165+799

จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

– หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย – แม่สิน กม.184+219

จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

– หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอน วังทอง – เข็กน้อย กม.296+100

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

– หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว – ทุ่งสมอ กม.23+600

จังหวัดเลย 3 แห่ง

– หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอน ผานกเค้า – หลักร้อยหกสิบ กม.266+737

– หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอน ปากชม – เชียงคาน กม.148+350

– หมวดทางหลวงภูเรือ ทล.21 ตอน หนองบง – ภูสวรรค์ กม.376+834

จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง

– หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอน หนองสามพราน – แก่งประลอม กม.100+000

– หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม – ทองผาภูมิ กม.181+058

จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

– หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ – เมืองผาปกค้างคาว กม.43+550

จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง

– หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ กม.5+006

– ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน (เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ กม.24+200

หากประชาชนมีความประสงค์ต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์ สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) รวมทั้งสามารถจองด้วยตนเอง ณ จุดกางเต็นท์ ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำการจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

ชาวแคมป์เปอร์ที่เดินทางไกลๆช่วงปีใหม่นี้ ก็สามารถแวะจอดพักจอดนอนกันได้ครับ และอย่าลืมมาเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์แคมป์ปิ้งกันได้ที่ www.camponeoutdoor.com สามาถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ หรือเข้ามาชมสินค้าจริงได้ที่ CamponeNR สาขาหนองแขม และ สาขาราชพฤกษ์นะครับ

บทความน่าสนใจอื่น ๆ

test

ช้อปง่าย

ซื้อของได้ตลอด 24 ชม.

test

จัดส่งทั่วไทย

ใกล้ไกลแค่ไหนก็จัดส่ง

test

จ่ายง่าย สะดวก

ช่องทางชำระเงินหลากหลาย

test

บริการช่วยเหลือ

09:00 - 21:00 ทุกวัน