Smoker thermometer

฿550

เหลืออยู่ 2 เท่านั้น

ความยาวรวม 13 ซม.
วัสดุ  : สแตนเลส

คำอธิบาย

ก้านวัดอุณหภูมิ จาก Uniflame ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 220°C

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.04 กก.