fbpx
logo

Camp One Outdoor

close

สินค้า

บริการลูกค้า

บทความทั้งหมด

JAKE LAH TH OWNER EXCLUSIVE CLUB

Warranty Policies (นโยบายการรับประกัน/ การลงทะเบียนรับประกัน/ การแจ้งเคลม)

* โปรดลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า การรับประกันครอบคลุมการซ่อมแซมให้โดยไม่มีคำใช้จำย หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือการเปลี่ยนใหม่ตัวใหม่ หรือเปลี่ยนที่ใช้แล้ว ให้เทียบเท่าหรือมากกว่าผลิตภัณฑ์เดิม *

การรับประกันผลิตภัณฑ์ จาก Camp One NR แบบจำกัดความรับผิดชอบ ดังนี้

อายุการรับประกัน ให้นับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ตามใบเสร็จ ทางร้านค้าในเครือ Camp One NR หรือ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

สิทธ์การรับประกัน ไม่สามารถโอนให้กับบุคคลที่ 3 สิทธ์สำหรับการรับประกันถือสิ้นสุดในกรณีมีการจำหน่ายต่อให้บุคคลที่ 3

การรับประกันครอบคลุม เฉพาะลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ทางร้านค้าในเครือ Camp One NR หรือ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย  ที่นำเข้าและจำหน่ายโดยบริษัท แคมป์วัน เอ็น อาร์ จำกัด เท่านั้น

 • โปรดแสดงหลักฐาน ชื่อสินค้า ใบเสร็จ ร้านค้าที่ซื้อ วันที่ซื้อ ทุกครั้ง เพื่อทำเรื่องในการขอรับประกัน
 • อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า แบตเตอรรี่ มอเตอร์ หรือ อุปกรณ์กลไก อื่นๆ จากดุลพินิจของร้านค้า รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
 • สำหรับ สินค้า ที่มี แบตเตอรี่ หรือ การรับประกัน ผลิตภัฑฌ์ที่มีส่วนปรคอบของ แบตเตอรี่ ผู้ซื้อสินค้าจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ ให้เต็มภายใน 7 วันหลังจากที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ และลงทะเบียนผลิตภัฑฌ์
 • อุปกรณ์อื่นๆ ในกรณีที่เกิดเหตุ ผิดปรกติ หรือชำรุด เนื่องจากความบกพร่องจากการผลิต หรือใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน จากดุลพินิจของร้านค้า รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
สำหรับกรณีที่ไม่ครอบคลุมการรับประกัน
 1. การสีกหรอจากการใช้งานปกติ
 2. การเกิดอุบัติเหตุ การใช้งานผิดพลาด ประมาท จงใจ หรือไม่จงใจ แต่ใช้งานผิดประเภท หรือ ผิดวัตถุประสงค์
 3. การดูแล การจัดเก็บที่ผิดวิธี การละเว้นการดูแล
 4. การแก้ไขหรือดัดแปลง ช่อมแซม โดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 5. ไม่ครอบคลุมความเสียหาย ขัดข้อง จากอุปกรณ์ต่อเชื่อม หรือ อุปกรณ์เสริม ที่ไม่ใช่ของ Camp One NR หรือ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย  ที่นำเข้าและจำหน่ายโดยบริษัท แคมป์วัน เอ็น อาร์ จำกัด

ช่องทางการลงทะเบียนรับประกันสินค้า (Warranty Registration)

การลงทะเบียนรับประกันสินค้า / การรับประกันแบบจำกัดความรับผิดชอบ ระบุ หมายเลขประจำตัว การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Serial Number) ทุกครั้งเพื่อการรับประกัน ด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ โดย QR และ Link นี้

 1. ร้านในเครือและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
 2. LineOA : @camponeoutdoor
 3. อีเมล [email protected]
 4. โทรศัพท์ 095-002-6622

ข้อกำหนดการชดเชยความเสียหาย

การชดเชยความเสียหายจากรับประกันสินค้าแบบจำกัดความรับผิดชอบ โดยการซ่อม เปลี่ยน หรือทดแทน รวมถึงค่าอะไหล่ ค่าแรง ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลิตภันฑ์ที่เหมือนกัน หรือมีคล้ายคลังกัน หรือเทียบเท่า ซึ่งอาจไม่เป็นชนิดเดียวกันก็ใด้ โดยผลิตภัณฑ์ยังคงใด้รับประกันดามเวลาที่เหลืออยู่ในขณะนั้น

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ยกเว้นการรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับความเสียหายโดยตรงและโดยอ้อม ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนสินค้า (A/S : AFTER SALES & SERVICES)

A). การแจ้งเคลมสินค้า (ลูกค้าเตรียม)

1. ชื่อสินค้า / รุ่น รายละเอียด การแจ้งความประสงค์ในการขอ เคลมสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้า

2. แจ้งอาการผิดปถติหรือาการที่ชำรุด

3. ส่งสำเนา รูปภาพใบเสร็จรับเงินค่าซื้อสินค้า 

4. เลขประจำการลงทะเบียนสินค้า (NR Warranty No.)

กรุณาแจ้งการเปลี่ยนสินค้าให้เราทราบภายใน7วันหลังจากได้รับสินค้า โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์
095-002-6622 , 083-199-2974  (เวลาทำการ จันทร์- อาทิตย์ 09.30 – 20.00)

B) การพิจารณาและการเคลม (แคมป์วัน เอ็น อาร์)

1. ฝ่ายพิจารณาเคลม ของ บริษัท แคมป์วัน เอ็น อาร์ จำกัด ได้รับแจ้งแคลมสินค้าแล้ว จะติดต่อแจ้งลูกค้าให้ส่งสินค้าเพื่อทำการตรวจสอบความผิดปกติ หรือชำรุด

2. เมื่อลูกค้า ได้รับการตอบรับ เป็นหมายเลขการเคลม ที่ออกโดย ฝ่ายพิจารณาเคลม ของ บริษัท แคมป์วัน เอ็น อาร์ จำกัด ให้ส่งสินค้ามาที่บริษัทพร้อม หลักฐานการซื้อ สินค้า รูปภาพ หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อสินค้า โดย บริษัท แคมป์วัน เอ็น อาร์ จำกัด จะเป็นผู้รับภาระค่าส่งสินค้าให้เอง

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (เรื่องการเปลี่ยนสินค้า)

ที่อยู่ บริษัท แคมป์วัน เอ็น อาร์ จำกัด (ส่งเคลม CARGO CONTAINER)

626,628 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

3. เมื่อ พิจารณา แล้วพบว่าสินค้าที่เสียหายอยู่ใน ขอบเขตเวลาและเงื่อนไขของการรับประกับกับบริษัทที่ถูกต้องและครบถ้วน ทาง บริษัทจะจัดส่งสินค้าตัวใหม่ หรือไม่อในการรับประกัน สินค้าตัวเดิมให้ลูกคาภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการยืนยันกลับให้ลูกค้า

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบคววมเสียหาย กรณีการเกิดการสูญหายจากการขนส่งมาที่บริษัท โดยแนะนำให้ส่งโดยบริษัทขนส่งที่สามารถติดตามสินค้าได้)

หากท่านมีคำถามเรื่องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ 095-002-6622 , 083-199-2974  (เวลาทำการ จันทร์- อาทิตย์ 09.30 – 20.00) หรืออีเมล [email protected]

ทาง camponeoutdoor.com ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

test

ช้อปง่าย

ซื้อของได้ตลอด 24 ชม.

test

จัดส่งทั่วไทย

ใกล้ไกลแค่ไหนก็จัดส่ง

test

จ่ายง่าย สะดวก

ช่องทางชำระเงินหลากหลาย

test

บริการช่วยเหลือ

09:00 - 21:00 ทุกวัน

ติดตามเรา

ติดต่อเรา

tel

โทร 095-002-6622

mail

อีเมล [email protected]

เว็บไซต์นี้ ดูแลโดยสาขาราชพฤกษ์ และ หนองแขมหากพบปัญหาในการใช้เว็บไซต์ กรุณาติดต่อ:

Camp One Outdoor Store Ratchaphruek:

5/1 Ratchaphruek Road, T.Bang Krang A. Muang-Nonthaburi 11000 Thailand

tel

062-495-5151
(Khun Anuwat M./ Khun Worachat K.)

Camp One Outdoor Store Nongkhaem:

626 Petchkrasem Nongkahaem Bangkok 10160 Thailand

tel

095-456-8535
(Khun Thanawit T.)


logo

Copyright © 2022 camponeoutdoor.com