fbpx
logo

Camp One Outdoor

close

สินค้า

บริการลูกค้า

บทความทั้งหมด

JAKE LAH TH OWNER EXCLUSIVE CLUB

หน้าแรก / 10 ข้อดีของการอนุรักษ์ป่าไม้ คนละไม้คนละมือ ช่วยโลกให้อยู่นานๆ

10 ข้อดีของการอนุรักษ์ป่าไม้ คนละไม้คนละมือ ช่วยโลกให้อยู่นานๆ

02 พ.ค. 2023

10 ข้อดีของการอนุรักษ์ป่าไม้ คนละไม้คนละมือ ช่วยโลกให้อยู่นานๆ

10 ข้อดีของการอนุรักษ์ป่าไม้ ที่ธรรมาชาติมนุษย์มักมองข้าม และคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญ ไกลตัว จนในปัจจุบันปี เกิดผลกระทบ ภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย ที่ทำให้ชาวเราชาวโลกได้รับผลกระทบจากการไม่ดูแลรักษาธรรมชาติ วันนี้เราจึงจะมาแนะนำข้อดี ของการอนุรักษ์ป่าไม้

จะว่าไปชาว Camper อย่างเราที่ชื่นชอบในการแคมป์ปิ้ง เดินป่า หรือทำกิจกรรม outdoor ก็คงอยากไปแคมป์ในที่ๆธรรมชาติสวยงาม อากาศดี มีวิวสวยๆให้ดู แต่คงจะแย่ไม่น้อยถ้าหากว่าที่แบบนั้นเหลือน้อยลงไปทุกที ในปัจจุบันป่าไม้ในประเทศไทยลดลงอย่างมากและมีในปริมาณที่น้อย นั่นก็อาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อน โดยเฉพาะในเมืองที่เห็นพืชพรรณป่าไม้ต่างๆน้อยมาก และยังคงมีผลเสียอื่นๆนอกจากทำให้อากาศร้อน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอ สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย เกิดภัยทางธรรมชาติต่างๆ แต่ถ้าเราสามารถอนุรักษ์ป่าไม้ได้อย่างสมบูรณ์จะมีข้อดีอะไรกันบ้าง

1.ลดโลกร้อน
ป่าไม้ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการลดโลกร้อน ยิ่งโลกของเราถูกปกคลุมไปด้วยสีเขียวของต้นไม้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้โลกของเรามีอุณหภูมิต่ำลงมากเท่านั้น และนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้บรรยากาศชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วย เพราะในบรรยากาศที่มีป่าปกคลุมจะมีไอน้ำในบรรยากาศมาก เนื่องจากมีน้ำจากการคายน้ำของพืช น้ำค้างจากใบไม้ และน้ำที่ระเหยขึ้นมาจากพื้นดิน ดังนั้นป่าไม้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ฝนตกตามฤดูกาลอีกด้วย

2.อนุรักษ์ดินและน้ำ
ต้นไม้สูงใหญ่จะช่วยปกคลุมดิน และช่วยลดความรุนแรงของฝนที่ตกลงมาสู่พื้นดินได้ ช่วยดูดซับและกักเก็บน้ำเอาไว้  ส่วนเศษใบไม้และกิ่งไม้ก็ช่วยทำหน้าที่ซับน้ำบนพื้นดินและกักเก็บสะสมไว้ใต้ดิน ทำให้มีแหล่งน้ำใต้ดิน และค่อยๆระบายไปสู่แม่น้ำลำธาร ดังนั้นเราจึงมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

3.เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า
ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ เป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งอนุรักษ์สัตว์อีกด้วย หากเราตัดไม้ทำลายป่า สัตว์ป่าก็จะไม่มีที่อยู่อาศัย นั่นอาจทำให้สัตว์ป่าบางชนิดสูญพันธุ์ได้ แต่ถ้าหากเรายังคงรักษาป่าไม้เอาไว้ก็จะเป็นแหล่งพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ป่า เปอร์เซ็นต์ของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ก็จะมีมากขึ้น

4.เป็นแหล่งทางวิชาการ
เนื่องด้วยป่าไม้เป็นแหล่งธรรมชาติชั้นเยี่ยมในการศึกษาหรือทำวิจัยต่างๆ เพราะป่าไม้ย่อมมีพืชพรรณนานาชนิดและสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ แต่ถ้าหากไม่มีป่าไม้หรือป่าไม้มีน้อยลงก็อาจจะไม่สามารถค้นพบสายพันธุ์ของพืชหรือสัตว์ใหม่ๆได้ และก็ถือเป็นผลเสียอย่างมากในการศึกษาเพื่ออนาคต การเรียนในวิชาต่างๆ หรือจะเป็นการศึกษาเพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับยาหรือโรคต่างๆ

5.เป็นแหล่งป้องกันภัยทางธรรมชาติ
ป่าไม้สามารถลดความรุนแรงของอุทกภัยได้ จากการชะลอความเร็วของน้ำจากแนวป่าไม้ และช่วยลดความรุนแรงของพายุได้ ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการอนุรักษ์ป่าไม้ไว้เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติ

6.เพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศ
การสังเคราะห์แสงของพืชจะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และได้รับก๊าซออกซิเจน ดังนั้นหากมีป่าไม้ในปริมาณมากก็จะทำให้เกิดก๊าซออกซิเจนมากขึ้นไปด้วย นั่นทำให้เรามีอากาศบริสุทธิ์ใช้มากขึ้นไปอีก

7.เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
ป่าไม้ถือเป็นแหล่งที่สงบและร่มเย็น เพราะถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ บดบังแสงแดดและอุณหภูมิสูงจากดวงอาทิตย์ได้ การไปนั่งหรือพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม การได้ไปเดินป่า แคมป์ปิ้ง ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

8.เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม
ป่าไม้กว้างใหญ่เป็นแหล่งที่มีพืชพรรณและสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ ถือเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ทำให้มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสัตว์และพืชเป็นไปตามธรรมชาติโดยที่ไม่มีผู้บุกรุก นั่นทำให้มีผลผลิตมากมาย อีกทั้งยังสามารถนำมาเลี้ยงดูเป็นพืชและสัตว์ทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย

9.สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
สิ่งแวดล้อมดีขึ้นในที่นี้ก็เป็นภาพรวมของการที่ประเทศของเรามีป่าไม้ปกคลุมและให้ความร่มเย็นตลอดเวลา อากาศเย็นสบายก็จะทำให้มีจิตใจที่เบิกบานและก็ยังป้องกันภัยต่างๆ นั่นทำให้การใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นกว่าเก่า และสิ่งแวดล้อมในที่นี้ก็อาจจะเป็นครอบครัวหรือเศรษฐกิจใจประเทศที่จะพัฒนามากขึ้น

10.ด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้มาจากป่าไม้ย่อมมีผลดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตประจำวันของเรา แลกเปลี่ยนสินค้าให้เป็นเงินตรา ทำเป็นอาชีพหรือที่อยู่อาศัย นำมาแปรรูปต่างๆ และส่งออกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

อย่างที่กล่าวมานั้น เห็นได้ชัดว่าป่าไม้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในทุกๆด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถ้าหากเราช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้เอาไว้ก็จะเกิดผลดีมากมายตามมา ส่งผลให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

บทความน่าสนใจอื่น ๆ

test

ช้อปง่าย

ซื้อของได้ตลอด 24 ชม.

test

จัดส่งทั่วไทย

ใกล้ไกลแค่ไหนก็จัดส่ง

test

จ่ายง่าย สะดวก

ช่องทางชำระเงินหลากหลาย

test

บริการช่วยเหลือ

09:00 - 21:00 ทุกวัน